to top

Een keizersnede? EH WAT?!

Tijdens de 20-wekenecho werd tussen neus en lippen door vermeld dat de placenta erg laag lag, zo niet voor de 'uitgang'. De echoscopiste was hier luchtig over: "joh, dat zien we vaker en met 32 weken doen we dan een echo om even te bekijken of de placenta al weg is. Bij de meeste vrouwen trekt hij in de loop der tijd weg!" Met die info kon ik het doen. Ik heb daarna wel wat gegoogeld naar het onderwerp, maar omdat ze onze dochter er destijds ook van verdachten veel te klein te zijn, ging daar mijn zorg naar uit. Inmiddels ben ik de 32-wekengrens al zo'n week gepasseerd en stond gisteren dan dé herhalingsecho op het programma, om de afstand...

Continue reading